Ползите от Чима

Едно просто нещо, което може да помогне на
околната среда е тревата.

Ползите от Чима

Чимът намалява оттичането

Тревния чим забавя скоростта и намаля силата на течащата вода, като позволяват по-голямата част от нея да бъде абсорбирана в почвата. Това предотвратява отвеждането до водната ни система на много замърсители и други химикали, които дъждовната вода събира. Вместо това те отиват в почвата, където могат да бъдат безопасно унищожени. Оттичането и последващата ерозия на почвата се считат за една от основните причини за замърсяването на нашите водоизточници. Някои изследователи препоръчват проектиране на тревни площи, които да служат като водосбори и филтрационни зони за замърсени отточни води.

Предотвратяване на ерозията

Тъй като почвената ерозия се превръща във все по-голям проблем, тревата може да играе жизненоважна роля за намаляване на загубите. Благодарение на влакнестата си коренова система тревният чим усвоява и задържа хранителните вещества като фосфор и микроелементи. По този начин се запазва цялостта и здравината на почвената структура, в противен случай дъждовете и вятърът разнасят микрочастиците, почвата се разрушава и това води до ерозия.

Чимът и ползите му за въздуха

Както растенията приемат въглероден диоксид и отделят кислород в атмосферата, така и тревата не е изключение. Добре поддържаната трева може също така да спомогне за намаляване на производството на полени чрез предотвратяване на растежа на плевелите, които произвеждат значителни количества полени. Прах и други въздушни алергени също така се хващат в плътна текстура на тревата.

Чимът и ползите за безопасността

Здравите и поддържани тревни площи служат като преграда при пожар и могат да предотвратят разпространението му. Те също така възпират и разпостранението на вредни насекоми като кърлежи и инвазия на гризачи. Със своята мека повърхност чимът е много подходящ за развлекателни цели – статистическите данни показват, че нараняванията са значително по-малко в сравнение с изкуствените настилки. Естествената трева предлага безопасна, гъвкава повърхност за деца.

Тревата регулира температурата

Чимът е значително по-студен от повечето повърхности, петнадесет градуса по-студен от бетона и тридесет градуса от синтетичната трева. Процесът по отделяне на влага има охлаждащ ефект, който значително понижава температурата на въздуха около затревените площи. Проучванията показват, че количеството топлина, отделяно от гола почва или лошо поддържана трева, е значително по-голямо от това на здрав и добре поддържан чим.

Подкрепя биоремедиация

Замърсителите като въглеводороди и тежки метали, които са вредни за здравето на хората, растенията и животните, често се абсорбират в почвата, където тези вещества могат да бъдат разградени от бактерии, гъбички и други микроорганизми. Влакнеста коренова система на здравия тревен чим осигурява както местообитанието, така и енергийният източник за тези микробни популации, за да бъдат те по-продуктивни.

Помага при наличието на шум

Проучванията показват, че ако тревата е засадена на склон пред източник на шум, шумът може да се намали с 8 до 10 децибела. Всеки шум, който прониква, става по-мек и по-малко дразнещ.