Доставка на тревен чим от Hellasod S.A. до гр. Варна

Проект

Доставка на тревен чим от Hellasod S.A. до гр. Варна

Описание

Монтаж и поливна система с капково напояване от „Вила Гардън“ – гр. Варна

Тревен чим

Херкулес