Подмяна на тревната настилка на Олимпийски стадион, гр. Атина

Проект

Подмяна на тревната настилка на Олимпийски стадион, гр. Атина

Описание

Как го правят партньорите от Hellasod S.A. само за 2 дни

Тревен чим

Олимпико