Стадион „ВОША“ – ФК „Войводина“ /Нови Сад/ Сърбия

Проект

Стадион „ВОША“ – ФК „Войводина“ /Нови Сад/ Сърбия

Описание

Партньор по реконструкцията и подмяната на тревни покрития

Тревен чим

Балканика