Реконструкция на тревното покритие на Олимпийския стадион в Атина

Реконструкция на тревното покритие на Олимпийския стадион в Атина

GreenGame & Hellasod

Успешно завърши реконструкцията на Олимпийския стадион в Атина. Проектът бе реализиран много бързо, благодарение на опита и доброто оборудване на Hellasod, тревния чим бе  положен в рамките  само на 2 дни! Избраният тревен чим е „Олимпико“ – най-добрия и качествен избор за официални стадиони.